BLOGG

Elementært.

Fredag, 03.06.16.
Høvding Sor og Andra Vindvinge

Naturkreftene spiller en veldig viktig rolle i fantasy-sjangeren. Magikeres kontroll over elementene, dystopiske beskrivelser av naturens ødelagte balanse, forskjellige veseners sterke tilknytning til for eksempel skog og sjø – det finnes utallige eksempler i fantasy hvor naturkreftene har egenskaper og betydninger som vi ikke er kjent med i den virkelige verden.

Naturens mysterier har alltid fasinert og forbløffet oss mennesker. Det er ikke så vanskelig å forstå hvorfor folk gjennom alle tider har trodd at det skjuler seg langt mer i disse kreftene enn det som det blotte øye kan se. Den som evner å bruke fantasien, kan lett se sjømonstre i havets skygge og bevegelse under en storm, høre skrømt og ånder i den ulende vinden en sen natt, eller forestille seg et enormt ildmonster gjemt i dypet av en aktiv vulkan. I et moderne kunnskapssamfunn har de færreste behov for å tro at det er noe overnaturlig bak disse kreftene, men det er heldigvis fortsatt mye rom for undring og forbløffelse – og det er mye vi ikke har svar på ennå. Det finnes havdyp vi ikke har sett, skoger vi ikke har utforsket, fenomener som ikke har noen god vitenskapelig forklaring.

I antikken vokste det frem en teori om at alt er oppbygd av de fire elementene – av jord, luft, ild og vann. Ifølge den moderne vitenskapen, så er alt bygd opp av kjemiske elementer (som vi finner i det periodiske system), som igjen er bygget av atomer, som igjen består av kvarker – om det finnes enda mindre «byggeklosser», er det foreløpig ingen som vet. Samtidens kunnskaper til tross, så har vi ikke mistet interessen for «de fire elementene». Som tenåring var jeg veldig opptatt av mytologi, mystikk og alkymi, og dette har jeg tatt med meg videre i både kunsten og skriveriene mine. Naturens storslåtte skjønnhet og kraft har en hedersplass i mine fortellinger. I Emineo finnes omformere med jordkrefter, drager med ild, laiveaer (druider) som får ting til å vokse og gro, og drymirer (magikere) som kan kontrollere alle elementer. Et femte element – inspirert av antikkens «eteren» og alkymistenes «pneuma» – har også sin plass i Emineos verden (slik det også har, gjennom forskjellige former, i mange andre fantasy-univers).

Jeg håper min fortolkning og bruk av naturkreftene, både i Drømmevokteren og i mine andre skriverier, vil være til underholdning og inspirasjon for alle mine lesere.


Fra Drømmevokteren:
Andra ser mot kurgisinnernes plass i leiren, et stykke til venstre for hennes eget skjulested. Det største bålet deres er også det nærmeste, og hun kan skimte Sors skikkelse nær ilden. «Kurgisinnerne er ildens folk, visste du det? Når de dør, brenner kroppene deres til aske på kort tid. Jeg var ikke helt ærlig da jeg sa at jeg ikke liker ild … Men se på meg. Mitt folk er så annerledes fra hans.»

 Velkommen til min lille bloggside. Her kommer jeg til å fortelle om bokprosjekter, skriveprosesser, inspirasjonskilder, ideer, overraskelser og nyheter som angår skriveriene mine.

Ønsker du å motta påminnelse om nye blogginnlegg?

Send mail til: Ellenfossum@gmail.com